Therapeutisch werken met kinderen en kindercoaching

werken met kinderen

Ik werk al mijn hele leven met kinderen en geniet daar altijd heel erg van. Kinderen zijn nog veel sterker verbonden met de oorspronkelijke (bron)energie, de natuur en de onzichtbare wereld als volwassenen, en oplossingen en veranderingen worden over het algemeen veel sneller geïntegreerd. Kinderen die problemen hebben laten in hun gedrag heel goed zien welke zaken er spelen en waar de oplossing gezocht kan worden. Drukke kinderen kunnen bijvoorbeeld zo laten zien dat ze zich onveilig of opgejaagd voelen, dat de eisen die aan hen gesteld wordt te hoog of te spannend zijn of dat ze niet goed raad weten hoe ze richting kunnen geven aan hun energie. Het kan ook zijn dat ze de onrust van (een van) de ouder(s) spiegelen. Kinderen zijn namelijk heel goede spiegels voor onszelf: ouders, familieleden, verzorgers en leerkrachten / docenten. Onbewust laten zij vaak zien waar de schoen wringt.

Kind in het middelpunt

In het werken met kinderen vind ik het heel belangrijk om het kind in het middelpunt van de aandacht te zetten: uit te zoeken waar zijn of haar werkelijke behoefte ligt, welke plaats dat mag hebben in het gezin of de groep/klas, en hoe het kind dit zelf mag gaan versterken en ontwikkelen. Een goede samenwerking met (beide) ouders is daarom van groot belang. Het kind in het middelpunt van de aandacht wil niet zeggen dat ik uitsluitend met het kind aan het werk ga. Het kan zelfs zijn dat er eerst bij (een van de) ouder(s) zaken opgeruimd en geheeld mogen worden. Zo’n energetische opruiming en healing kan al voor directe positieve resultaten en veranderingen zorgen bij het kind!

Ouders (verzorgers)

Van de ouder (s) wordt altijd bereidheid gevraagd om zelf ook open te staan voor begeleiding en coaching: werken met je eigen innerlijke kind, het helen van (overerfde) familieblokkades of energetische verbindingen die belemmeren, van overtuigingen die bestaan, kan voor iedereen die bij het kind betrokken is een enorme opluchting en bevrijding brengen.

Hoe werkt het?

Denk je dat je kind behoefte heeft om met iemand te werken die neutraal in de situatie staat en een veilige basis biedt? Dan is er de mogelijkheid om in een vrijblijvend en gratis kennismakings- /intake gesprek te kijken wat de mogelijkheden zijn en of er een “klik” is. Pas na deze afstemming zal ik een voorstel doen voor begeleiding, de vorm daarvan en de duur. Ik streef ernaar om het coachingstraject zo kort mogelijk te houden.

Voor wie geschikt?

Voor kinderen die bijvoorbeeld:

 • onrustig, nerveus of gespannen zijn
 • bang zijn, nachtmerries hebben.
 • leerproblemen problemen hebben.
 • in een onveilige (opvoedings- of bijvoorbeeld scheidings-) situatie zitten.
 • druk gedrag of drukke “hoofden” hebben.
 • sociale problemen of problemen met pesten hebben.
 • onzeker of faalangstig zijn.
 • speciale behoeften hebben.
 • zoeken naar zingeving, doelen, talenten.
 • Hoog-gevoelig zijn; spirituele kinderen.

Werkwijze

Naast gesprekken werken we met creatieve middelen, diverse materialen en spelvormen. Het kan zijn dat een huiswerkopdrachtje meegegeven wordt. Het is fijn als het kind een schriftje of mooi boekje heeft om eigen ervaringen in te beschrijven.
Ook kan er gewerkt worden met de energetische middelen van Healing Arts of Aura Soma.

De ouder(s) is (zijn) in principe altijd aanwezig bij de sessies maar niet alle kinderen vinden het ook echt fijn als de ouder voortdurend meekijkt. Soms is het heerlijk om je even vrijuit uit te spreken. Mocht dit het geval zijn dan zoeken we naar een passende oplossing. Na een kind -sessie vindt altijd terugkoppeling met de ouder (s) plaats en krijg je een goed beeld van wat aan de orde is, hoe je er zelf mee verder kunt werken en eventuele tips. We evalueren elke bijeenkomst en stemmen af hoe (en of) we verder gaan.

Het kan zijn dat er meer kinderen met soortgelijke problemen in de praktijk komen,zoals bijvoorbeeld als er sprake is van pestgedrag of kinderen die faalangstig zijn. Zodra ik dit merk zal ik kijken of er mogelijkheden zijn om in (kleine en veilige) groepjes te werken. Zie hiervoor bij de workshops. Ook voor scholen, instellingen of kinderopvang is het mogelijk om workshops af te spreken.

Doelstelling

Ik help het kind om :

 • zelf oplossingen te vinden voor zijn of haar “probleem” en ondersteun het een passende vorm te vinden om het te uiten en los te laten.
 • baas te worden over de eigen energie.
 • angsten of uitdagingen aan te gaan en te transformeren.
 • zijn of haar eigen talenten te ontdekken en verstevigen.
 • zijn of haar eigen “rol “in het geheel te ontdekken en bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid en die van de ander (volwassene).
 • zelf hulpvragen te formuleren.
 • uitingsvormen te geven aan de zaken waar het mee “worstelt”.

Resultaat

Ik streef er naar om kinderen zo snel mogelijk voldoende “gereedschappen” mee te geven om zelf verder te groeien. Je rol als ouder is daarbij van wezenlijk belang. Samenwerking komt je kind altijd ten goede. Ik maak na elke bijeenkomst een verslagje met daarin de aan de orde gekomen onderwerpen, de afspraken die met kind en ouder(s) gemaakt zijn en de eventuele vervolgdoelen.

Kies:

Terug naar de homepage
Stel een vraag
Maak een afspraak

Deel dit berichtShare on Facebook
Facebook
0Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin
Geen categorie